Udøver - Kompetencer

Holdet:
Et hold er ikke stærkere end det svageste led!
Derfor er det vigtigt at alle kender deres roller på holdet, samt holdets målsætning.

 

2 + 2 = 5

At skabe synergi på et hold er guld værd.
Når fuglene er trætte af det kolde vejr i Danmark, vender de næbet mod de varme lande og begynder at flyve derudaf. 
Vi har alle set trækfugle der flyver i formation mod de varme lande. Her skaber de synergi ved at udnytte hinanden til at 
skabe mindre vindmodstand og mere opdrift. Det er videnskabeligt bevist, at hvis en af fuglene falder bagud, 
vil en stærkere fugle komme ned for at hente den svage fugl tilbage til flokken og til den fordel der er ved at flyve i formation = Synergi.
Denne fantastiske form for samarbejde kan vi også nyde godt af i AR. At cykle i formationer,
samt hjælpe den der ikke er så stærk ved at give læ for vind, eller ved at benytte træksnor, 
er med til at skabe synergi på holdet. – og det er guld værd.
 

Roller

”Summen af de forventninger som er rettet mod en person i en bestemt position.”
Egne forventninger vs. holdets forventninger.

Det er vigtigt at holdet har en snak omkring roller på holdet. Sådan en snak bør indeholde flg. punkter:

  • formelle roller.
  • uformelle roller.
  • opgaveorienteret roller
  • sociale roller.


Hvilken roller kan der så være på et AR hold?
Et hvert hold har forskellige roller. Måske har man kun en fast rolle, måske har man flere roller på holdet.
Det er vigtigt at holdet får en snak om de roller i syntes der er vigtige på holdet, samt hvad disse roller indebære og indeholder.

Her er et par eksempler på nogle roller på et AR hold:

Kaptajn
Personen med det store overblik. Den person der henvender sig til løbsledelsen mm.

Navigatør
Den ansvarlige for at finde vej.

Joker
På et AR kan det være vigtigt med nogle positive stunder. Det er Jokerens job at holde humøret oppe.

Forplejer
Den ansvarlige for at folk får den kost de har brug for under et løb. Specielt kaptajnen og navigatøren har mange opgaver at se til, og kan derfor glemme at drikke og spise. Det er forplejerens opgave.

Okse
Den der kan have lidt ekstra i rygsækken og som bare vil derudaf.

Snak om disse roller. Find evt. på flere, og snak også om deres funktion. Hav også styrker og svagheder med i jeres snak.

 

Kommunikation

Det er nemt at kommunikere til dagligt – men AR er ikke til dagligt… Så derfor skal man være sikker på at modtageren har modtaget og forstået budskabet.

Ingen kommunikation – intet hold.Til dagligt er vi vant til at give og modtage information. Men på et AR hold er det vigtigt at det er kvalificeret kommunikation der gives, således at alle er klar over hvad der skal ske, eller hvordan dine behov er. F.eks. er det vigtigt at erkende at tempoet måske er for højt, men også vigtigt at kommunikere det ud til de andre på holdet, således at man kan sætte farten ned så det passer til dit behov.
Erkender man ikke at farten er for høj, får man heller ikke fortalt de andre på holdet at det er over ens evne, 
hvilket kan ende i at holdet må udgå pga. skade eller overanstrengelse.


De beskeder der gives under vejs skal være præcise og forståelige, da man ikke er så modtagelig over for information i pressede situationer.
 

Hold de andre informeret.

Som navigatør kan det være vigtigt at fortælle hvor man er på kortet, samt hvor langt der er til næste post. 
Således undgår man at de andre følger sig uvidne om hvor de er i Danmark, samt hvor de er på vej hen.
Giv din viden videre, således at hele holdet er med på hvad der skal ske.
En kaptajn kan også forberede holdet inden en skifte-zonen. Der kan uddeles nogle opgaver omkring hvem der gør hvad i skifte-zonen,
så man bruger mindst mulig tid på skiftet.