Dommere

DARU's dommerudvalg sørger for koordinering af dommere og sørger for at etablere kontakten mellem dommer og løbsleder. Kontakten bør være på plads senest 14 dage inden løbet.

Så vidt muligt stilles der mindst en dommer til rådighed til hvert DARU CUP løb.

Dommeren er til rådighed som uvildig instans for eksempel ved uoverensstemmelser og tvister mellem deltagere og løbsarrangør eller ved tvivlsspørgsmål i forhold til afgørelsen. Dommeren skal forsøge ud fra standardreglerne, løbets egne regler og sund fornuft at sikre afgørelserne bliver så retfærdige som muligt.

Dommere kan desuden beslutte kontrolopgaver, som de selv udfører eller på forhånd aftaler med løbslederen om at hjælperne skal kontrollere.

Dommerudvalget har udformet en vejledning til dommerne for at sikre en ensartethed i dommerindsatserne.

DARU sørger for at refundere dommernes udgifter.

Løbsledere bør sørge for at der er et værelse/område til rådighed, hvis dommerne må forventes at skulle hvile sig undervejs (fx ved løb over mere end 1 døgn). Dette aftales på forhånd med løbsledelsen.