Løbsledermøde

I efteråret afholdes et årligt løbsledermøde i forbindelse med Generalforsamlingen.

Her samles AR-løbsarrangører fra hele landet. På mødet kan løbskalenderen for den kommende sæson koordineres, løbslederne for de forskellige løb kan debattere stort og småt med hinanden.

Det er også et oplagt forum for DARUs bestyrelse for at få indblik i, hvad der rører sig ude hos løbsarrangørerne og i foreningerne ligesom nye tiltag kan luftes for en garvet flok adventureracere inden de vedtages.