Guides og regelsamling

DGI har i samarbejde med to garvede adventure racere lavet en manual med tips til, hvordan man kan planlægge et adventure race.

Du kan se manualen her: Adventurerace (af Simon Grimstrup og Thorbjørn Gasbjerg)

 

Regelsamling

DARU har lavet en regelsamling for danske adventure races. Regelsamlingens formål er:

  • ...at sikre en sportslig fair afvikling af konkurrencerne
  • ...at sikre muligheden for arrangere løb i den natur, vi skal færdes i - også til næste år

Regelsættet skal følges i alle konkurrencer under DARU Cup - og andre løb kan naturligvis vælge at bruge regelsættet.

I det enkelte løbs roadbook kan der tilføjes regler til DARU regelsættet, ligesom der kan forekomme lokale ændringer, som også bør være beskrevet i løbets roadbook.

Ved anvendelse af en modificeret version af reglerne skal det oplyses til deltagerne grundigt og i god tid inden løbet (allersenest en uge inden løbet).

Vær opmærksom på at vælge Klassement og oplys om denne inden start.

Regelsamling og vejledning kan downloades fra nedenstående links: