Junior - Skoler med AR

Flere og flere efterskoler har 'adventure' og adventure race på skemaet. Omend omfang, form og indhold varierer en del, bringes nedenfor en liste over alle danske efterskoler, der tilbyder undervisning i adventure race eller adventurerelaterede aktiviteter. Listen af udarbejdet af Søren Søborg fra Oure Efterskole.

Skoler med adventure