DARU

HVORFOR EN UNION?

Siden år 2010 har løbslederne fra en lang række af de danske adventureraces mødtes for at koordinere løbskalenderen og udveksle erfaringer om blandt andet løbstilrettelæggelse. På disse møder opstod først ideen om Dansk Adventure Race Cup, som succesfuldt blev gennemført i 2011.

Dernæst fulgte ideen om oprettelse af et forbund eller en union, så det ikke kun var løbslederne, der skulle have indflydelse på sporten. Muligheden for at få indflydelse på sportens fremtid skulle også gælde de mange adventureracere rundt om i landet..

Et andet væsentligt argument for at skabe unionen var, at sporten oplevede en kæmpe fremgang med mange løb og rigtig mange deltagere. Derfor var et sammenhold og et fællesskab på tværs af landet både muligt og vigtigt.

Dette blev starten på Dansk Adventure Race Union (DARU).

Unionens bestyrelse består af frivillige adventureracere, løbsledere og foreningsmedlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og du kan finde medlemmerne under DARU Bestyrelse.

FORMÅL

Unionens formål er først og fremmest at skabe et fællesskab for de mange adventure racere i Danmark og derigennem styrke sporten. Unionen vil forsøge at skabe et sammenhold mellem de mange AR foreninger, der findes rundt om i landet og dermed understøtte deres arbejde med at få nye medlemmer og udbrede kendskabet til AR.

Unionen søger at støtte løbslederne af de danske adventure races. Der arrangeres fælles løbsledermøder hvor der udveksles erfaringer, og hvor en overordnet debat om dansk adventure race er mulig.

Unionen styrer den årlige DARU CUP og har oprettet et fælles regelsæt for adventureraces, som bruges af mange løb. De fleste DARU CUP løb har tilknyttet en dommer for at gøre konkurrencen så fair som muligt.

Hvert år afholdes et DM i adventurerace både for voksne og for juniorer. Arrangørerne og retningslinierne er udstedt af unionen og bestemt af løbslederne i fællesskab. Unionen har oprettet en hjemmeside som skal gøre det nemt at dele informationer mellem adventureracere. Hjemmesiden er under stadig udvikling.

Unionen følger adventureraces i Danmark og i udlandet og forsøger blandt andet via Facebook at lave en nyhedsstrøm om danske adventuracere.

Der eksisterer i sporten en ånd om, at vi færdes i naturen med respekt og kun efterlader os fodspor. Hele holdet racer sammen og når frem til alle poster, også selv om der ikke er nogen der kigger. Intet hold er stærkere end det svageste led og det er hele holdets opgave, at støtte og hjælpe hinanden frem til mål. Denne ånd ønsker DARU at fastholde og udbrede.

På sigt er unionens drøm at endnu flere skal dyrke adventurerace og få øjnene op for denne fantastiske måde at nyde naturen på.