Junior AR

Regler for deltagelse i danske adventure races med Juniorrække:

For at konkurrere i DARU Juniorcup, skal man være fyldt 15 år på løbsdagen og må højest fylde 21 år i løbet af Cup året. 
Hvis du er under 15 år, men både du og din forældre/værge føler du er egnet, kan der søges dispensation hos den enkelte løbsarrangør.

Deltagelse i Juniorrækken kræver skriftlig tilladelse fra forældre på alle deltagere. Denne tilladelse medbringes og afleveres til løbsansvarlig inden starten. Deltager man som efterskolehold, kan man stadig deltage med skriftlig tilladelse fra en lærer eller skoleleder.

Hvis et løb ikke har en Juniorrække er minimumalder 16 år for Challenge. Aldersgrænsen er 18 år for Master.

For at afholde en Juniorrække skal løbslederen sikre sig at distancen egner sig til unge mennesker.

Hvis et Juniorhold tilmelder sig Juniorrækken til et løb køres challengedistancen, en modificeret challengedistance eller fighter efter løbslederens valg ud fra rutens sværhed.

Løbslederen laver en ansvarserklæring, som værger skal underskrive og deltageren skal medbringe til start. Der skal skrives under for hver enkelt juniordeltager.