DARU CUP info til løbsarrangører

Procedure for optagelse af løb i cuppen

Danske adventure races kan optages i DARU Cuppen ved ansøgning inden løbsledermødet. Ansøgningen skal fremsendes til DARUs bestyrelse på mail@ar-union.dk

For at et løb kan blive optaget i DARU Cup skal det godkendes af DARUs bestyrelse. Der kan løbende ansøges om optagelse til DARU Cuppen, og ansøgninger vil blive behandlet hurtigst muligt og afgjort efter løbsledermødet. Løbsledermødet der afholdes i efteråret er sidste ansøgningsfrist for det kommende år.

Der er indtil videre ingen grænse for hvor mange races der kan indgå i DARU Cup.

Senest 1. januar annonceres hvilke løb, der indgår i DARU Cuppen det pågældende år. Løbene annonceres på DARUs hjemmeside.

 

Følgende distancer kan optages

Master –  For den erfarne adventure racer, med svær orientering. Teknisk svær bane, der må gerne sættes krav til færdigheder: Vindertid over 10 timer

Challenge – For den let øvede racer, med mellemsvær orientering:
Vindertid mellem 4 og 10 timer

Fighter –  For begynderen, med relativt let orientering : Vindertid mellem 1 og 4 timer.

U21 – For unge eller efterskoler – Rute som Challenge eller Fighter (løbsarrangøren angiver dette) men vand og klatre aktiviteterne bør rettes mod unge under 21 år. Hellere lidt for kort og let end for lang og vanskelig. Vindertiden for U21 bør opgives separat.

 

Kontingentet for DARU Cup

Kontingentet for DARU Cup udgør:

 • 110 kr/hold på Master og Challenge

U21 og Fighter koster ikke kontingent til DARU, men kan ikke afvikles via DARU uden enten en Master eller en Challenge distance.

DARU kontingentet betales ikke hvis hele løbet aflyses og DARU orienteres om dette minimum 1 måned inden løbsdato.

Minimum 50 % af de indbetalte kontingenter går til præmier i DARU Cup (DARU administrerer dette)

Krav til løb i Cuppen

Gældende for alle løb i DARU Cuppen

 • ”DARU’s standardregler for afvikling af Adventure Race” skal anvendes
 • Navigation/orientering skal være en væsentlig del af racet
 • Der skal indgå ukendte faktorer herunder rute, distance og andet
 • Det er vigtigt at der er fokus på tidsrammerne, så deltagerne kommer i mål
 • Løbslederen skal have fået tilladelser til de områder hvor løbet afvikles
 • DARU’s tilmeldingssystem skal benyttes
 • DARUS banner og beachflag opstilles i start og målområder og videresendes til næste arrangør i DARU Cuppen. Evt porto i forbindelse med denne overlevering refunderes af DARU.
 • Det kræver personlig licens at deltage i Master, Challenge og Junior løb, men ikke fighter.
 • Resultat maksimalt 7 døgn efter målgang, der efter 7 døgn for deltagerne til at indgå indsigelser.
 • Løbet kan benytte DARU til hjælp med at finde banekonsulent, dommer samt promovering på Facebook og nyhedsbrev.
 • Ved aflysning af stævnet må maksimalt 10% af løbsgebyr tilbageholdes

MASTER

 • Vindertiden skal være minimum 10 timer.
 • Minimum 4 discipliner blandt følgende: løb, mtb, klatring, inliners, kajak, kano, SUP eller adventure svømning.
 • Orienteringsniveauet må være svær
 • Der må gerne sættes krav til færdigheder. Fx færdigheder i ascending, makkeredning i kajak osv.
 • Der må ikke indgå opgaver med en stor grad af tilfældighed.

CHALLENGE

 • Vindertiden skal være mindst 4 timer og max 10 timer.
 • Det tilstræbes, at etaperne er kortere end Master, og at der foregår flere skift.
 • Minimum 3 discipliner blandt følgende: løb, mtb, klatring, kajak, kano, SUP eller adventure svømning.
 • Orienteringsniveauet anbefales at være mellemsvær.
 • Det anbefales, at løbet ikke kræver store mængder udstyr for deltagerne (inliners, svømmeudstyr, klatreudstyr osv.)
 • Det anbefales, at vand- og klatreaktiviteter kan udføres uden stort forkundskab.
 • Kajak-etaper skal være kystnære og må ikke være tekniske.
 • Såfremt der indgår klatreaktivitet, skal der være instruktør.

En Challenge-rute bør tage højde for, at deltagerfeltet kan være meget bredt. Der bør eksempelvis indtænkes cut-offs og valgfri etaper for at tilgodese hold uden stor erfaring.

U21

 • Vindertiden skal være mindst 4 timer og max 10 timer.
 • U21-ruten kan være identisk med Challenge-ruten. Ruten skal dog designes til at være egnet til unge under 18 år (eksempelvis bør der tages hensyn ved klatre- og vandaktivitet)
 • Løbsgebyret for U21-racet anbefales at være 50% af den tilsvarende senior-distance.
 • Krav til deltagerne: Alle på holdet skal være fyldt 15 år på løbsdagen og må højst være fyldt 21 år i løbet af Cup-året. Hvis deltageren er under 15 år, men hvis lærer/forældre/værge vurderer deltageren som egnet, kan der søges dispensation hos den enkelte løbsarrangør. 
 • Deltagelse i U21-rækken for unge under 18 år kræver skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Denne tilladelse medbringes og afleveres til løbsansvarlig inden starten. Deltager man som efterskolehold, kan man deltage med skriftlig tilladelse fra en lærer eller skoleleder.

Vær opmærksom på, at det kan være relevant at angive en separat vindertid for U21 for at have realistisk vindertid.

FIGHTER

 • Vindertiden skal være mindst 1 time og max 4 timer.
 • Fighter er tiltænkt som en begynderbane.
 • Minimum 3 discipliner blandt følgende: løb, mtb/cykling, sejlads, specialopgaver.
 • Obligatorisk udstyr anbefales at holdes til et minimum.
 • Orienteringsniveauet anbefales at være let til mellemsvær.
 • Fighter-distancen indgår ikke i den gennemgående DARU CUP.
 • Deltagelse i Fighter-distance kræver ikke personlig licens.

Det anbefales, at etaperne er korte; at specialopgaverne udgør et væsentligt element; og at distancen kan gennemføres af en normaltrænet person.

Facebook guidelines


En person fra løbsledelsen af et DARU CUP-race bliver administrator på DARU's Facebook-side og kan operere indenfor følgende guidelines: 

 • Hvert løb må lave MAX 4 opslag inden løbet, 2 under løbet og 2 efter løbet (for at sikre, at Facebook-siden ikke drukner i information). 
 • Der bliver en administrator fra hvert race og den liste opdateres hvert år på løbsledermødet, så det begrænses hvor mange der har adgang.
 • Opslag skal altid indeholde et billede, en kort tekst og gerne et link til løbets egen side eller anden relevant information.
 • Del gerne jeres egne opslag (skriv dog stadig ny tekst på opslaget)
 • Tiltaget er lavet for at få kanaliseret folk over på løbenes egne Facebook-sider og forhåbentlig derved skaffe deltagere
 • Hvert løb må booste deres Facebook-opslag for 300 dkr, som refunderes af DARU ved fremsendelse af dokumentation for udlægget (mail@ar-union.dk)
 • Tænk over, hvad der skrives i opslaget. Ved at have forskellige løbsledere til at lave opslag på Facebook får man et meget blandet sprog og nogle meget forskellige vinkler på sporten.