Grejbank og Software

Løbslederne kan ofte bruge hinanden til finde løsninger på problemstillingerne i planlægningen af deres løb. De er bl.a. organiseret på en lukket Facebook-gruppe, hvor de kan diskutere småting og de mødes årligt til løbsledermødet i efteråret. 

Det har tidligere været på tale, at DARU skulle indkøbe udstyr til en grejbank til brug for løbslederne,. Behovet er imidlertid meget varierende fra løb til løb, så koordineringen og samarbejdet mellem løbslederne er den bedste vej frem. DARU er altså ikke i besiddelse af nogen grejbank.

Condes

DARU råder over et antal licenser til banelægningsprogrammet Condes, som kan lånes af medlemmer af unionen.

Kontakt mail@ar-union.dk for mere info.