Grejbank og Software

Løbslederne kan ofte bruge hinanden til finde løsninger på problemstillingerne i planlægningen af deres løb. De er bl.a. organiseret på en lukket facebook-gruppe, hvor de kan diskutere småting og de mødes årligt til løbsledermødet i efteråret. 

Thomas har forsøgt at indsamle data fra løbslederne vedrørende tips og tricks omkring grejlån og -leje samt hvad løbslederne evt kan låne af hinanden. Thomas kan kontaktes på thomas(a)learningbyaction.dk.

Det har tidligere været på tale, at DARU skulle indkøbe udstyr til en grejbank til brug for løbslederne,. Behovet er imidlertid meget varierende fra løb til løb, så koordineringen og samarbejdet mellem løbslederne er den bedste vej frem. DARU er altså ikke i besiddelse af nogen grejbank.

Condes

DARU råder over et antal licencer til banelægningsprogrammet Condes, som kan lånes af medlemmer af unionen.

Kontakt arforbundtilmelding@gmail.com for mere info.