DARU Cuppen

DARU CUPPEN er et initiativ taget af en række danske løbsarrangører, som gerne ville styrke organiseringen, samarbejdet og niveauet inden for dansk adventurerace.

DARU Cuppen er lavet for løbernes skyld og skal ses som et sportslig initiativ, som kan sikre at såvel bredde som elite kan måle sig henover sæsonen i forhold til andre hold i en cup.

DARU CUPPEN indeholder løb fra hele Danmark. Cuppens afdelinger ændres fra år til år og kan findes i kalenderen på forsiden.

Cuppen dækker to klasser: Master og Challenge.

DM i adventure race er en del af DARU Cuppen. Se mere under fanen DM

Præmier

Vinderen af cuppen udnævnes efter årets sidste løb.

Præmien til vinderne i Master-rækken er en fristart til et valgfrit EuroSeries-løb (max kr. 6000,-). Der vil være en fristart til hver vinder i rækkerne i mix, herre og dame (dog kun hvis der er mindst fem hold i rækken).

Præmien i Challenge-rækken er en fristart til et valgfrit DARU Master løb (max kr. 3000,-). Også her er der præmie til hver vinder i rækkerne i mix, herre og dame (dog kun hvis der er mindst fem hold i rækken).

Præmien i U21-rækken er en fristart til et valgfrit DARU Challenge løb(max kr. 1800,-) Også her er der præmie til hver vinder i rækkerne mix, herre og dame (dog kun hvis der er mindst fem hold i rækken)

POINTSYSTEM

Der gives point efter hver gennemført konkurrence. Disse point samles gennem hele året. 

Der konkurreres i følgende 3 rækker Mix, Herre og Dame i hver Cup. Dog skal der minimum være 5 deltagende hold i en række for at den oprettes. Det vindende hold skal minimum have gennemført 2 tællende løb.

Der gives point i forhold til placeringerne inden for hver klasse i et løb. Det vindende hold får højeste antal point. Dvs. at det bedste hold med et ”Challenge Herrer” løbsnummer får maksimumpoint, selv om de f.eks. kommer ind på en 3. plads i løbets samlede stilling.

Point gives efter nedenstående fordelingsnøgle:

 

Tællende resultater

Et hold kan deltage i et ubegrænset antal Cupløb, men det er kun de bedste resultater, der tæller i den samlede Cup stilling. 

Master Cup – Ved 4-5 master løb i årets cup er de 3 bedste resultater tællende, ved 6-7 master løb er de 4 bedste resultater tællende 

Challenge Cup – 5 bedste resultater tællende.

U21 Cup – 3 bedste resultater tællende.

Fighter – Ingen gennemgående cup

I tilfælde af at det samlede antal Cupløb ændres som følge af aflysninger eller manglende tilmeldinger, kan DARUs bestyrelse vælge at ændre antallet af tællende resultater.

Deltagende hold i DARU CUPPEN

Deltagerhold tildeles automatisk et holdnummer ved tilmelding til deres første DARU Cup løb. Ved efterfølgende tilmeldinger (også efterfølgende sæsoner) skal holdet logge ind på tilmeldingssiden, så systemet ved, hvilket hold pointene skal tildeles. Det er holdnummeret, der optjener point.

Flere hold fra samme klub eller med samme holdnavn

Såfremt et team stiller til start med flere hold i et cupløb, (f.eks. Team AR1 og Team AR2), skal det på forhånd gøres klart hvilket hold der løber under hvilket holdnummer.

Point gives til den licens der stilles op under. Det er derfor vigtigt, at licensnummeret opgives ved tilmelding til konkurrencer.

Kåring af cuppens vindere

Cuppens vindere er de hold i de respektive klasser, som gennem sæsonen har optjent flest point. Vinderen kåres efter den sidste konkurrence i Cuppen. Ved pointlighed er det den indbyrdes placering i sidste Cupløb, der er afgørende. 

Vinderne vil blive annonceret på DARUs hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev.

Klager og protester

Klager og protester vedrørende DARU Cuppen afgøres løbende af DARUs bestyrelse. Se under Kontakt.

Forslag om ændringer, tilføjelser af regler, økonomi og lignende afgøres af bestyrelsen.

Samlet stilling

Se den samlede stilling her (LINK)