DARU Cuppen

DARU CUPPEN

  • er et initiativ taget af en række danske løbsarrangører, som gerne ville styrke organiseringen, samarbejdet og niveauet inden for dansk adventure race
  • er lavet for løbernes skyld
  • er et sportslig initiativ for at sikre, at såvel bredde som elite kan måle sig henover sæsonen i forhold til andre hold i en cup.
  • indeholder løb fra hele Danmark. 

Cuppen dækker tre klasser: Master, Challenge og U21.

Cuppens afdelinger ændres fra år til år og kan findes i DARU løbskalender.

DM i adventure race er en del af DARU Cuppen. Se mere under fanen DM

Præmier

De samlede vindere af cuppen udnævnes efter årets sidste løb.

Præmier:
- Master-rækken modtager en fristart til et valgfrit DARU Master løb eller tilskud til et udenlandsk løb året efter (max kr. 2.500,-).
- Challenge-rækken modtager en fristart til et valgfrit DARU Challenge løb eller tilskud til et DARU Master løb året efter(max kr. 1800,-).
- U21-rækken modtager en fristart til et valgfrit DARU Challenge-løb året efter (max kr. 1800,-)

Der er præmie til hver vinder i kategorierne mix, herre og dame inden for hver række (dog kun, hvis der er mindst fem hold i kategorien).

POINTSYSTEM

Der gives point efter hver gennemført konkurrence, og points akkumuleres gennem hele året. 

Der konkurreres i 3 rækker: Mix, Herre og Dame. Dog skal der minimum være 5 deltagende hold i en række for at den oprettes. Det vindende hold skal minimum have gennemført 2 tællende løb.

Der gives point i forhold til placeringerne inden for hver klasse i et løb. Det vindende hold får højeste antal point. Dvs. at det bedste hold med et ”Challenge Herre” løbsnummer får maksimumpoint, selv om de f.eks. kommer ind på en 3. plads i løbets samlede stilling.

Point gives efter nedenstående fordelingsnøgle:

 

Tællende resultater

Et hold kan deltage i et ubegrænset antal Cupløb, men det er kun de bedste resultater, der tæller i den samlede Cup stilling. 

Master og Challenge CupVed 4-5 løb i rækken tæller de 3 bedste resultater.
Ved 6-7 løb tæller de 4 bedste resultater.
Mens ved over 8 løb er det de 5 bedste resultater.

U21 Cup – 3 bedste resultater er tællende.

Fighter – Ingen gennemgående cup.

Hvis det samlede antal Cup-løb ændres som følge af aflysninger eller manglende tilmeldinger, kan DARUs bestyrelse vælge at ændre antallet af tællende resultater.

Deltagende hold i DARU CUPPEN

Deltagerhold tildeles automatisk et holdnummer ved tilmelding til deres første DARU Cup-løb. Ved efterfølgende tilmeldinger (også efterfølgende sæsoner) skal holdet logge ind på tilmeldingssiden, så systemet ved, hvilket hold pointene skal tildeles. Det er holdnummeret, der optjener point.

Flere hold fra samme klub eller med samme holdnavn

Såfremt et team stiller til start med flere hold i et cupløb, (f.eks. Team AR1 og Team AR2), skal det på forhånd gøres klart hvilket hold der løber under hvilket holdnummer.

Point gives til det holdnummer, der stilles op under. Det er derfor vigtigt, at holdnummeret opgives ved tilmelding til konkurrencer.

Kåring af cuppens vindere

Cuppens vindere er de hold i de respektive klasser, som gennem sæsonen har optjent flest point. Vinderen kåres efter den sidste konkurrence i Cuppen.

Ved pointlighed findes sidste konkurrence begge hold kørte i samme samme række. Vinderen af denne interne match vinder Cuppen.

Vinderne vil blive annonceret på DARUs hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev.

Klager og protester

Klager og protester vedrørende DARU Cuppen afgøres løbende af DARUs bestyrelse. Se under Kontakt.

Forslag om ændringer, tilføjelser af regler, økonomi og lignende afgøres af bestyrelsen.